Category Archives: Κινούμενα σχέδια

Ένας πιγκουίνος στα σύννεφα

Standard

Φτιάξαμε με τα νηπιαγωγάκια μας την πρώτη μας ταινία κινουμένων σχεδίων και παρουσιάζουμε:

παρασκήνια θα δείτε σε άλλα άρθρα

3) Κατασκευή κινουμένων σχεδίων

Standard

Το κινούμενο σχέδιο που παρουσιάζεται σε αυτήν την κατηγορία σχεδιάστηκε με σκοπό να αποδείξει ότι ο καθένας εκπαιδευτικός μπορεί με τη βοήθεια απλών τεχνικών, όπως αυτή του κολλάζ που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, να κατασκευάσει ένα απλό κινούμενο σχεδιο, βάσει του οποίου θα κατευθύνει το διδακτικό του έργο.

Τα στάδια κατασκευής που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής:

1) Σχεδιάστηκαν οι μακέτες που θα διευκόλυναν το έργο της κινούμενης εικόνας. Με τη βοήθεια της τεχνικής του κολλάζ κατασκευάστηκαν πρωτα τα εικονικά σκηνικά (φόντο), τα οποία θα πλαισίωναν τη δράση. Η παρουσία των εικονικών σκηνικών διαδραματίζει διακοσμητικό ρόλο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ολόκληρη σκηνή.

2)Σχεδιάστηκε ο χαρακτήρας που πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο κινουμενο σχέδιο (Geometrini)

3) Το τρίτο στάδιο  είναι η δράση. Προκειμένου να επιτευχθεί η δράση δημιουργήθηκε μια ακολουθία ξεχωριστών εικόνων,

4) Με τη βοήθεια του σαρωτή, μεταφέρθηκαν οι εικόνες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ύστερα από επεξεργασία στο Photoshop τοποθετήθηκαν τα καρέ, σύμφωνα με τη σειρά σάρωσης.

5) Με τη βοήθεια του προγράμματος, Adobe premier, έγινε η απαιτούμενη επεξεργασία της κίνησης, ώστε να είναι ανάλογη της μουσικής επένδυσης και του επιθυμητού χρόνου διάρκειας του κινουμένου σχεδίου

Φίλες και φίλοι δεν λέω ότι τα κινούμενα σχέδια κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο-προς Θεού. Γράφω όμως για το πως έφτιαξα το δικό μου κινούμενο σχέδιο και προτείνω να φτιάξετε και εσείς στην τάξη χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά. Πλαστελίνη, χαρτιά ,σακούλες κλπ. Φωτογραφίζοντας τη δράση με προσοχή και ακολουθώντας τη διαδικασία  επεξεργασίας θα έχετε ένα θαυμάσιο κινούμενο σχέδιο μπροστά στα μάτια σας.

Advertisement

2) Κινούμενα σχέδια στο νηπιαγωγείο-προετοιμασία

Standard

Σε αυτο το άρθρο γίνεται λόγος για τα κινούμενα σχέδια ως τομέας τέχνης και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο τους-τις νηπιαγωγούς προκειμένου να διευκολυνθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο με έναν τρόπο διασκεδαστικό για τα παιδιά που προάγει την τέχνη και τη θέτει ως σημείο αναφοράς για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο νηπιαγωγείο.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να είναι συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί στη χρήση των συγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. Αν και σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητη, παρατηρούνται τα εξής φαινόμενα:

-Οι νηπιαγωγοί δεν είναι καταρτισμένοι επαρκώς ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

–Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις τα κινούμενα σχέδια μπορουν να κατασκευαστούν με απλές μεθόδους, δηλαδή με διαδοχή εικόνων, τις οποίες θα έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά.

Υπάρχουν κάποιες βασικές προυποθέσεις που πρεπει να πληρούνται προκειμένου οι νηπιαγωγοί να βγάλουν εις πέρας μια τέοια διαδικασία

1) Είναι πού σημαντικό να γνωρίζουν αρκετά για την κατασκευή κινουμένων σχεδίων και να συζητούν με τα παιδιά ποιές σειρές κινουμένων σχεδίων παρακολουθούν στην τηλεόραση, για να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά για τα κινούμενα σχέδια. Εφόσον τα παιδιά θα γίνουν σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ελλείψεις κατανόησης που έχουν πχ για το μοντάζ. Αυτού του είδους η ομαδική συζήτηση επιδρά άμεσα και αποτελεσματικά στον τρόπο κατανόησης των κινουμένων σχεδίων που τα ίδια θα σχεδιάσουν.

2) Εφόσον η μέθοδος project προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, τα παιδιά επιλέγουν χαρακτήρες, εργάζονται κατά ομάδες και ασχολούνται με την επίτευξη του σκοπού μιας θεματικής ενότητας.

3) Ο-η Νηπιαγωγός, έχοντας αποκτήσει τεχνικές γνώσεις , βοηθάει κατα τη διάρκεια της εργασίας των παιδιών και κατα την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής.

Το να προσπαθήσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα μικρό θέαμα, τα υποχρεώνει να περάσουν σε μια σειρά από διαδοχικές φάσεις;

–Προσδιορισμός αρχικής ιδέας

–Σχέδιο για την υλοποίησή της

–Προετοιμασία

–Ολοκλήρωση διαδικασίας

–Παρατήρηση και αξιολόγη των αποτελεσμάτων

Γενικά τα παιδιά θα κατανοήσουν καλύτερα πως μια στατική εικόνα που ζωγράφισαν γίνεται στα χέρια τους κινούμενη.

Βιβλιογραφια

Πεντζερίδου Β., Οι προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στα κινούμενα σχέδια και οι πιθανές επιπτώσεις στη συμπεριφορά τους, Πτυχιακή Εργασία, Βόλος , 2004

1) Η παιδαγωγικη διάσταση των κινουμένων σχεδίων

Standard

Από την πλευρά της παιδαγωγικής, είναι σήμερα αποδεκτό ότι η συμμετοχή του μαθητή και η δράση του στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα στην πορεία του προς τη γνωστική αυτονομία.

Η δημιουργία κινουμένων σχεδίων στο σχολείο είναι μια ομαδική διαδικασία, όπου ποικίλλες ειδικότητες και εκφραστικά μέσα συνδυάζονται για ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

Η μεταφορά της διαδικασίας δημιουργίας του κινουμένου σχεδίου σε μια εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει  στη δημιουργία ενός πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος μάθησης που ευνοεί τη σύνθεση ποικίλλων δεξιοτήτων και αξιοποιεί την υπάχουσα γνώση.

Συγκεκριμένα η δημιουργία ενός κινουμένου σχεδίου:

–Ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην ομάδα ακόμη και μαθητών που μπορεί να θεωρούνται αδύναμοι ή αδιάφοροι.

–Βοηθάει στην ανάπτυξη κοινωνικογνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων

–Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίσει τον εαυτό του, βλέποντάς τον σε αλλληλεπίδραση με τους άλλους.

–Εμπλουτίζει τις στρατηγικές του μαθητή στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων.

–Δημιουργεί μοντέλα αποτελεσματικής σύνθεσης ποικίλων εφαρμογών των νέων ψηφιακών μέσων.

ΒιΒλιογραφία

Σιάκας Σ., Η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός Animation Εκπαιδευτικού Project, Το παιδαγωγικό πλαίσιο ενός κινηματογραφικού εργαστηρίου δημιουργίας Animation απο ερασιτέχνες κινηματογραφιστές,Φεστιβαλ ταινιών μικρου μηκους δραμας, Δράμα

Εισαγωγή

Standard

Τα κινούμενα σχέδια που προβάλλονται από την τηλεόραση διέπονται από τους δικούς τους κανονισμούς. Ο λόγος δεν έχει καμία σημασία γι αυτό είναι περιορισμένος και σύντομος. Ωστόσο, μεγάλη σημασία δίνεται στην κίνηση. Η κίνηση είναι γρήγορη και άλλοτε αργή, το πλάνο μπορεί  να είναι κοντινό ή μακρινό και ο φωτισμός είναι συνήθως έντονος. Μέσω αυτής της διαδικασίας, καταβάλλεται προσπάθεια να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των παιδιών στην εικόνα. Παράλληλα, η προβολή ηρώων με υπερφυσικές δυνάμεις έχει σκοπό να τρομοκρατήσει τα παιδιά.

Η βία κυριαρχεί όχι μόνο στο σενάριο ,αλλά και στην παρουσίαση, Οι γρήγορες κινήσεις, τα δυνατά ηχητικά εφφέ,τα εκτυφλωτικά χρώματα, η προβολή τεράτων και ρομπότ ενισχύουν την τάση επιθετικότητας και τα βίαια ένστικτα στα παιδιά. Περίεργα τέρατα και φαντάσματα με τρομακτικές μορφές και τερατοειδή όντα από το διάστημα, δημιουργούν εικόνες τρόμου και πανικού στα μικρα παιδιά.Δημιουργείται σύγχυση μεταξύ πραγματικότητας και φανταστικού.

Η παραγωγή των κινουμένων σχεδίων στην τηλεόραση είναι εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η παραγωγή 50 επεισοδίων της μισής ώρας, έχει τουλάχιστον εκατονταπλάσιο κόστος από αυτό ενός εικογραφημένου βιβλίου. Για να επιτευχθεί η μέγιστη εμπορική επιτυχία πρεπει η σειρά να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών. Πολύ συχνά η καλλιτεχνική και δημιουργική πλευρά του θέματος δεν θεωρείται από τον παραγωγό σκοπός, αλλά μέσο για την επίτευξη του αποτελέσματος, ενώ τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως υποψήφιοι καταναλωτες παρά ως θεατες και πρόσωπα.

Και το ερώτημα , περα από τα μπλα-μπλα-, είναι το εξής: Τι μας λες ρε κοπελια, εμείς μεγαλώσαμε με κινούμενα σχέδια και τίποτα δεν πάθαμε. Ούτε επιθετική συμπεριφορα αποκτήσαμε,ούτε τίποτα και μάλιστα πολλές φορές τα ανακαλούμε στη μνήμη μας και γελάμε ή τα βλέπουμε ακόμα.

Αυτό είναι το θέμα. Τα κινούμενα σχέδια είναι καλά και παιδαγωγικώς αποδεκτά. Τι είδους κινούμενα σχέδια όμως πρέπει να προβάλλονται για να βλέπουν τα παιδιά μας; Συνήθως προβάλλονται αυτά που έχουν επιθετικό περιεχόμενο και η βία είναι ο πιο γνωστός και ευνόητος  ψυχολογικός μηχανισμός κατασκευής κινουμένων σχεδίων. Είναι γενικά ενστικτώδες το γεγονός ότι οι σκηνές βίας προκαλούν εντύπωση και τραβούν την προσοχή.

Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά μας να βλέπουν κινούμε νασχέδια στην τηλεόραση,θα ήταν ψυχαναγκαστικό άλλωστε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε κινούμενα σχέδια μαζί τους και να βάλουμε τη φαντασία τους να δουλέψει. Έτσι πέρα από τα τηλεοπτικά ερεθίσματα θα έχουν βιωματικά που είναι και πιο ουσιώδη.