Tag Archives: Ανακύκλωση και δραστηριότητες

Παιδί και περιβάλλον

Standard

α) Ανθρωπογενές περιβάλλον

Στόχοι:

–Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης

–Να καλλιεργηθεί η οικολογική τους συνείδηση

–Να ξεχωρίζουν τα υλικά που ανακυκλώνονται και να υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στην ανακύκλωση εισάγωντάς την  στην καθημερινότητά τους.

–Να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ανακύκλωσης

–Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση συμμετέχοντας έμπρακτα στην ανακύκλωση.

Δραστηριότητες

1) Δημιουργία γτωνιάς ανακύκλωσης.

Μετά την επεξεργασία του θέματος της ανακύκλωσης δημιουργήσαμε με τα παιδιά δύο γωνιές ανακύκλωσης με όλα τα υλικά που είχαμε συγκεντρώσει. Η πρώτη γωνιά δημιουργήθηκε μέσα στην τάξη και η δεύτερη δημιουργήθηκε έξω από την τάξη. Η δεύτερη γωνιά λειτουργούσε και σαν εκθεσιακός χώρος των εικαστικών δημιουργιών των παιδιών.

Στην πρώτη γωνιά τοποθετήσαμε εποπτικό υλικό, λέξεις ανακυκλώσιμων υλικών, σκουπίδια (πλαστικά, αλουμίνια, παλιές εφημερίδες, γυάλινα βάζα, κλπ), ψαλίδια, κόλλες, μολύβια, μαρκαδόρους, παλιά χαρτιά. Σε ένα κουτί παπουτσιών τοποθετήθηκαν οι τόμπολες ανάγνωσης και τα παζλ της ανακύκλωσης. Στο χώρο αυτό δραστηριοποιούνταν κάθε φορά τρία παιδιά όπου έπαιζαν με τις τόμπολες, κατασκεύαζαν κολλάζ με παλιές εφημερίδες και περιοδικά, συζητούσαν, αντάλασσαν γνώμες για την ανακύκλωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι άλλαζε το εποπτικό υλικό και τα παιχνίδια της ανακύκλωσης, όποτε κρονόταν απαραίτητο. Όσον αφορά στους κάδους σκουπιδιών που έπρεπε να υπάρχουν στη γωνιά εμφανίστηκαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των προηγούμενων ενοτήτων βάλαμε τους κάδους. Στους κάδους αυτούς μαζεύονταν ολοένα και περισσότερα σκουπίδια, τα οποία δεν ξέραμε στο τέλος τί να τα κάνουμε. Τότε που υλοποιούνταν το πρόγραμμα τόσο η πόλη του Πύργου, όσο και ολόκληρος ο νομός δεν έιχε κάδους ανακύκλωσης. Τον τελευταίο χρόνο μπήκαν οι κάδοι και επιτέλους τα νοικοκυριά κάνουν μια πολύ σωστή διαχείρηση των σκουπιδιών τους. Τότε όμως η κατάσταση ήταν τραγική και αδιέξοδη. Το γεγονός αυτό μας είχε προβληματίσει ιδιαίτερα και αποφαφασίσαμε να απευθυνθούμε σε φορείς που θα μας βοηθούσαν. Επιτέλους η πόλη απέκτησε κάδους, με τα πολλά, και τα σκουπίδια πηγαίνουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Πάτρα για περαιτερω επεξεργασία.

3) Γλώσσα-ανάγνωση

Standard

Στόχοι:

–Να αναγνωρίζουν από διάφορες συσκευασίες το σύμβολο της ανακύκλωσης.

–Να αναγνωρίζουν λέξεις σχετικές με την ανακύκλωση και να μπορούν να τις ταυτίζουν και να τις αντιστοιχίζουν με τις εικόνες

–Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα αρχικά γράμματα των ανακυκλώσιμων αντικειμένων.

–Να βρίσκουν λέξεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση από τα γράμματα της Άλφα-Βήτα, μέσω της φωνολογικής ενημερότητας.

–Να  χρησιμοποιούν τις  λέξεις της ανακύκλωσης που αναγνωρίζουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις ασκήσεις των φύλλων εργασίας . Παράλληλα να χρησιμοποιουν τις εν λόγω λέξεις και στο ελεύθερο παιχνίδι και στις προσωπικές τους συζητήσεις.

–Να δημιουργούν σύνθετες λέξεις.

Δραστηριότητες:

α) Εντοπισμός του συμβόλου ανακύκλωσης

Τα παιδιά παρατηρούν και επεξεργάζονται το σύμβολο της ανακύκλωσης μέσα από το εποπτικό υλικό και τις άδειες συσκευασίες άχρηστων πλέον αντικειμένων. Το ζωγραφίζουν στις ζωγραφιές τους με θέμα την ανακύκλωση. το εντοπίζουν την ώρα του φαγητού, παραδείγματος χάριν, στα γιαουρτάκια τους, στους χυμούς τους κλπ

β) Ταύτιση λέξεων-αντιστοίχιση λέξεων και αντικειμένων

Διαμορφώσαμε έναν πίνακα αναφοράς στον οποίο υπάρχει αντιστοιχία εικόνων και λέξεων σχετικών με την ανακύκλωση. Τα παιδιά προσπαθούσαν να ταυτίσουν με τις καρτελίτσες τους τις λέξεις και να τις αντιστοιχίσουν με εικόνες.

γ) Τόμπολες ανάγνωσης

Κατασκευάσαμε τόμπολες ανάγνωσης με λέξεις όπως

–Ανακύκλωση

–Χαρτί

–Αλουμίνιο

–Πλαστικό

και τα παιδιά έπαιζαν τόσο σε οργανωμένες δραστηριότητες, όσο και στο ελεύθερό τους παιχνίδι. Επίσης, χωρίσαμε τις λέξεις σε γράμματα και τα παιδιά προσπαθούσαν να συνδέσουν τα γράμματα μεταξύ τους για να φτιάξουν λέξεις.

δ) Το αλφαβητάρι της Ανακύκλωσης

Προσπαθήσαμε με τα παιδιά να βρούμε όσες, το δυνατόν, περισσότερες λέξεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση βασισμένοι στα γράμματα της άλφα-βήτα. Αφού τις βρήκαμε, τις καταγράψαμε και φτιάξαμε κάποια φύλλα εργασίας που ζωγράφισαν τα παιδιά. Παράλληλα «διάβαζαν» τις λέξεις  χρησιμοποιώντας ως βοηθό τις εικόνες που βρίσκονταν δίπλα από κάθε λέξη.

ε) Αρχικό γράμμα των λέξεων

Με την πείρα που αποκτήσαμε εξαιτίας των πολλών ασκήσεων φωνολογικής ενημερότητας που έχουμε κάνει, προσπαθήσαμε να αντιστοιχίσουμε το αρχικό γράμμα κάθε λέξης με την κατάλληλη εικόνα.

στ) Δημιουργία σύνθετων λέξεων

Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται στενά με την ανάγνωση-ακρόαση παραμυθιού «Ήταν ένα μικρό χαρτάκι». Στο παραμύθι περιλαμβάνονται λέξεις όπως,

Γυαλόχαρτο, τραπουλόχαρτο, χαρτομάντιλο, χαρτόκουτο, χαρτοφάκελος, στυπόχαρτο, χαρτοσακούλα, κλπ. Με βάση αυτές τις λέξεις κατασκευάσαμε καρτέλες με λέξεις και εικόνες, παραδείγματος χάριν:

Χαρτί(εικονα)+μαντήλι(εικόνα)=σύνθετη λέξη

Τα παιδιά προσπαθούσαν να συνθέσουν τις λέξεις, βάσει των καρτελών. Έπειτα τοποθετήσαμε κάτω στη μικέτα διάφορα αντικείμενα, γυαλόχαρτο, τραπουλόχαρτο, χαρτομάντιλο, χαρτόκουτο, χαρτοσακούλα κλπ. Κάτω από τα αντικείμενα τοποθετήσαμε τις αντίστοιχες λέξεις. Τα παιδιά παρατήρησαν για αρκετή ώρα τις λέξεις. Κάποια στιγμή τις αναποδογυρίσαμε και τις ανακατέψαμε.Τα παιδιά προσπάθησαν να αντιστοιχίσουν τα αντικείμενα με τις λέξεις.


Ιανουάριος 2)Παιδί και γλώσσα-ακρόαση παραμυθιών

Standard

Γενικοί στόχοι:

–Να δείξουν ενδιαφέρον κατά την ακρόαση των παραμυθιών

–Να αναδιηγούνται χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: πρώτα, ύστερα, μετά.

–Να προβληματισοτύν με το θέμα του βιβλίου και να συζητήσουν μεταξύ τους βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας τον προφορικό τους λόγο

–Να γνωρίσουν καινούργιες λέξεις

–Να συμμετάσχουν στην εξέλιξη των παραμυθιών, προτείνοντας λύσεις στους ήρωες

–Να παρεμβαίνουν στην αφήγηση των παραμυθιών με ερωτήσεις

–Να πάρουν διάφορα ερεθίσματα αναφορικά με τα θέματα των βιβλίων, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ηρώων απέναντι στην ανακύκλωση

Ακρόαση παραμυθιού-Ντενεκεδούπολη Της Ευγενίας Φακίνου

Πρόκειται για μια πολιτεία φτιαγμένη από άδεια κονσερβοκούτια. Οι κάτοικοί της είναι παλιά και σκουριασμένα ντενεκεδάκια, τα οποία ζουν πολύ ευτυχισμένα μεταξύ τους. Τα ονόματά του είναι: Μηλίτσα, Σαρδέλας, Σοφός, Βουτυρένιος, Οκέι-μπαμ-μπαμ. Εκεί που ζούσαν ευτυχισμένα παρουσιάστηκε εντελώς αναπάντεχα ένας ντενεκές λαδιού ( Ο Λαδένιος) που ήθελε με το ζόρι να κυβερνήσει την ντενεκεδούπολη. Άρχισε λοιπόν να διατάζει και να ζητάει παράλογα πράγματα, όπως παραδείγματος χάριν απεριόριστες ποσότητες φαγητού. Προσπάθησαν να τον διώξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τελικά πήραν την απόφαση να τον κάνουν πίτα και να σωθούν, μια για πάντα.

Ακρόαση παραμυθιού Ο Μπέν η Μου και τα σκουπίδια της Σοφίας Ζαραμπούκα

Ο κύριος Μπεν ήταν άνθρωπος μυστήριο στη γειτονιά του. Ζούσε με τη γυναίκα του τη Μου σε ένα σπίτι με κήπο και ενώ ήταν γκρινιάρης, όταν έβγαινε στον κήπο του γελούσε εγκάρδια. Οι γείτονες ήταν πολύ περίεργοι και ήθελαν να νακαλύψουν το επάγγελμα του κυρίου Μπεν. Είδαν τον κύριο Μπεν να γελάει και να τιτιβίζει με τα πουλιά στον κήπο του. Είδαν τον Μπεν και τη Μου να ξεχωρίζουν φλούδες, ξερά φύλλα, σάπια φρούτα. Είδαν την κυρία Μου να μαζεύει άδεια γυάλινα μπουκάλια. Η γειτόνισσα η κυρία Γερτρούδη επισκέφτηκε την κυρία Μου προσφέροντάς της ένα βαζάκι με γλυκό μήλο. Ρώτησε την κυρία Μου , πως τα καταφέρνει και έχει τόσο ωραίο κήπο. Η κυρία Μου της έδειξε μια παράξενη συσκευή που φτιάχνει λίπασμα από φυσικά υλικά. Η κυρία Γερτρούδη αναρωτήθηκε γιατί ο Μπεν και η Μου μαζεύουν εφημερίδες και μπουκάλια. Η κυρία Μου της απάντησε, μα για την ανακύκλωση φυσικά. Ξαφνικά μπήκε ο Κύριος Μπεν στην αυλή μουτρωμένος. Στη θέα του γλυκού μαλάκωσε και άρχισε να εξηγεί στην κυρία Γερτρουδη για τις οικολογικές μηχανές κομποστοποίησης. Η κυρία Γερτρούδη σκέφτηκε ότι και ο πιο γκρινιάρης οικολόγος γίνεται αρνάκι, μπροστά σε ένα βάζο γλυκό.

Ακρόαση παραμυθιου-Ήταν ένα μικρο χαρτακι του Αλέξη Κυριτσόπουλου και της Αντιγόνης Παρούση

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό χαρτάκι που ρωτουσε τί θα γίνει όταν θα μεγαλώσει. Η μαμά του, του είπε να γίνει χαρτοπετσέτα. Ο μπαμπάς του , του είπε να γίνει χαρτόκουτο και η δασκάλα των γαλλικών του, η κυρία Ντοσιε, του είπε να γίνει χαρτοφάκελος αλληλογραφίας. Το μικρό χαρτάκι ήταν πολύ μπερδεμένο…και τότε ένα φύλλο χαρτί που διπλώθηκε και έγινε καραβάκι το πήρε και ξεκίνησε για μια βόλτα. Το μικρό χαρτάκι συνάντησε το χαρτομάντηλο, τη χαρτοσακούλα και το γυαλόχαρτο. Του έδωσαν πολλές ιδέες για το τί θα γίνει όταν θα μεγαλώσει. Στενοχωρήθηκε όταν του είπαν ότι είναι πάρα πολύ μικρό για να τυλίγει δωρα. Το βράδυ που έπεφτε ένα αστέρι έκανε μια ευχή και την επόμενη μέρα που ξύπνησε…..είχε μεταμορφωθεί σε έναν υπέροχο χαρταετό.

Η παραπάνω ιστορία παρουσιάστηκε στα παιδιά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αναδιήγηση και παράλληλα να γίνει μια μικρή παράσταση κουκλοθεάτρου.Δεν διαβάσαμε την ιστορία από το βιβλίο, αλλά τη διηγηθήκαμε στα παιδιά δέιχνοντας τους τα αντικείμενα που πρωταγωνιστούσαν. Δηλαδή ένα μικρό χαρτάκι, ένα ντοσιέ, ένα χαρτόκουτο, ένα χάρτινο καραβάκι, ένα γυαλόχαρτο, μια χαρτοσακούλα, μια χαρτοπετσέτα κλπ Έτσι όταν ερχόταν η ώρα να αναδιηγηθούν , έβλεπαν τα αντικείμενα και με ευκολία έπλεκαν την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλη αυτή η δραστηριότητα βοήθησε στο να εξασκηθεί η μνήμη τους.

Η βιβλιογραφία όλων των κεφαλαίων θα αναρτηθεί στο τέλος της δημοσίευσης της εργασίας, μετά το παράρτημα των φωτογραφιών και των ασκήσεων που έγιναν στην τάξη.