Tag Archives: Πληροφοριακό υλικό για τα δάση

23) Εποπτικό υλικό για τα δάση με πληροφοριακό υλικό

Standard

Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη ποικιλία δασών, τα οποία παρά την υποβάθμισή τους, διατηρούν τη φυσική τους σύνθεση και προσδίνουν τη σφραγίδα τους στη φυσιογνωμία κάθε τοπίου στο οποίο συμμετέχουν.

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, το κλίμα και η μορφολογία του εδάφους, προσφέρουν ιδανικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν δάση σε όλη την έκταση της ελληνικής γης.

Η σημερινή έκτασή τους έχει περιορισθεί σε επικίνδυνο όριο, στο 18,5 τοις εκατό της συνολικής έκτασης της χώρας, που αποτελεί το μικρότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην ορεινή Ελλάδα, τη Θράκη, τη Μακεδονία και Ήπειρο ορισμένα εκτεταμένα δάση έχουν επιζήσει σε φυσική ακόμη κατάσταση. Στην υπόλοιπη χώρα η δασοκάλυψη είναι πολύ περιορισμένη ενώ στην Κρήτη και στις Κυκλάδες είναι τραγικά μικρή.

Επειδή, προφανώς,οι πληροφορίες που παρατίθενται στο συγκεκριμένο άρθρο  ανήκουν στο παρελθόν, να προσθέσω ότι με τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών τα ελληνικά δάση έχουν υποστεί ανυπολόγιστη φθορά, τόσο σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον, όσο και σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής των Ελλήνων.

Βάλια Κάλντα

Για το έδαφος:

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα χάνονται στη θάλασσα από τη διάβρωση 86 εκατομμύρια κυβικά μέτρα γόνιμου εδάφους, ίσου με ένα νησί στο μέγεθος της Πάτμου.

1) Μόνο το δάσος συγκρατεί το νερό της βροχής και περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους

2) Η Ελλάδα διαθέτει καθε χρόνο τεράστια ποσά για την εθνική άμυνα, ενώ για το δάσος που αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, μόλις το 0,4 τοις εκατό του ετήσιου προϋπολογισμού της.

Για το νερό:

Υπολογίζεται ότι το έτος 2010 η Ελλάδα θα έχει έλειμμα νερού πάνω από 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα.

3) Μόνο το δάσος μπορεί να συγκρατήσει νερό της βροχής, εμπλουτίζοντας τις υπογειες δεξαμενές και τις πηγές.

4) Δέκα στρέμματα δάσους με βάθος εδάφους μέχρι ενός μέτρου μπορεί να στγκρατήσει 2 εκατομμύρια λίτρα νερού.

Για τις καλλιέργειες:

Με την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τις πλημμύρες η εθνική οικονομία εξοικονομεί μεγάλα ποσά.

5) Μόνο το έδαφος μπορεί να σταματήσει τις πλημμύρες.

Για το περιβάλλον και την υγεία:

Αποφασιστικός παράγοντας στη δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος.

6) Το δάσος μετριάζει τις ακραίες θερμοκρασίες και συμβάλλει στη δημιουργία υγιεινού κλίματος

7) Το δάσος φιλτράρει τον αέρα.

Φολόη

Ένα ώριμο δέντρο, πχ μια βελανιδιά, απορροφά περισσότερη σκόνη και ανανεώνει περισσότερο αέρα  από 20.000 μέτρα λιβάδι. Παράγει 1,7 κιλά οξυγόπνου την ώρα , που καλύπτει την ανάγκη 3 ατόμων. Φανταστείτε λοιπόν , πόσο ανεπανόρθωτη ζημιά έχει γίνει στο φυσικό περιβάλλον…Η Ελλάδα του μέλλοντος θα είναι μια τεράστια έρημος με τσιμεντένια κουτιά και ανθρώπους ζόμπι.

Δέκα στρέμματα δάσους κωνοφόρων υπολογίστηκε ότι συγκρατεί 32 τόνους σκόνης και απορροφά 250 κιλά διοξειδίου του θείου και άλλων ρύπων στην ατμόσφαιρα.

8) Το δάσος εμποδίζει την αναστροφή των θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα και τη δημιουργάι νέφους.

9) Το δάσος περιορίζει σημαντικά την ηχορύπανση

10) Μια λωρίδα δάσους πλάτους 100 μέτρων μειώνει κατα 30-40 τοις εκατό το θόρυβο.

11) Ξυλοραδιενέργεια. Το δάσος μειώνει κατα πολύ τη ραδιενέργεια.

Ξύλο μπορούμε να εισάγουμε και από άλλες χώρες, πράγμα που κάνουμε ήδη. Τις ευεργετικές όμως επιδράσεις του δάσους δεν μπορούμε να τις εισάγουμε όσο συνάλλαγμα και αν διαθέτουμε-που δεν διαθέτουμε. Πρέπει να έχουμε τα δικά μας δάση. Οφείλουμε να τα προσταστεύσοτυμε  και να προσπαθήσουμε να τα ανορθώσουμε και να επεκτείνουμε τις αναδασώσεις και όχι τις ανεγέρσεις κτηρίων ιδιωτών.

Πηγή για το κείμενο:

Φυλλάδιο από το μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ,Ελληνικά δάση

Advertisements